Centralizator nominal la concursul organizat în data de 14.02.2019

Publicată la 21 februarie 2019

Centralizator nominal

la concursul organizat în data de 14.02.2019

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs întocmește centralizatorul nominal, conținând punctajele finale ale concursului:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Rezultatul selecției dosarelor

Punctaj

probă scrsă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Breban Călina – Crina

admis

13,67

13,67

respins

2

Kiss Delia – Carmen

admis

42,00

42,00

respins

3

Rusu Simona – Raluca

admis

63,34

71,00

67,17

admis

4

Mercaș Simona – Raluca

admis

absent

respins

5

Varga Maria

admis

absent

respins

6

Madari Adriana

respins

respins

7

Fekete Doina- Loredana

respins

respins

8

Sas Magdalena Tecla

respins

respins

9

Szigyarto Andrea

respins

respins

Comisia de concurs