Rezultat probă concurs

Publicată la 16 martie 2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 13.03.2020, în vederea ocupării funcțiilor contractuale de specialitate artistică (ACTOR)- Secția Păpuși

Având în vedere prevederile art. 15 lit f) și g), art. 30 alin.(3) din  Regulamentul – cadru  aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa probei interviu:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele Punctaj Rezultatul probei scrise
1. Bulancea Carmen Elena 98 Admis

 

2. Bulancea Iulian Cristian 100 Admis
3. Strat Blidar Camelia 98 Admis

 

Candidații nemulțumiți  pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 17.03.2020, ora 10:00.

 

Afișat astăzi, 16.03.2020 , ora 10:00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site – ul Teatrului Municipal Baia Mare.

 

Centralizator nominal la concursul organizat în perioada 12-13 martie 2020, în vederea ocupării funcțiilor contractuale de specialitate artistă (ACTOR) – Secția Păpuși

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din  Regulamentul – cadru  aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs întocmește centralizatorul nominal, conținând punctajele finale ale concursului:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele Rezultatul selecției dosarelor Punctaj

probă practică

Punctaj interviu Puntaj final Rezultat

final

1. Bulancea Carmen Elena admis 100 98 99 admis
2. Bulancea Iulian Cristian admis 100 100 100 admis
3. Strat Blidar Camelia admis 100 98 99 admis