Rezultat probă practică concurs 12.03.2020

Publicată la 12 martie 2020

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 12.03.2020 în vederea ocupării funcțiilor de specialitate  artistică  (ACTORI) –  Secția Păpuși

Având în vedere prevederile art. 15 lit f) și g), art. 30 alin.(3) din  Regulamentul – cadru  aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa probei scrise:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele Punctaj Rezultatul probei practice
1. Blidar –Strat Camelia 100 Admis

 

2. Bulancea Carmen – Elena 100 Admis

 

3. Bulancea Iulian – Cristian 100 Admis

 

Afișat astăzi, 12.03.2020, ora 15.30, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site – ul Teatrului Municipal Baia Mare.