Rezultat selecție dosar de înscriere

Publicată la 6 martie 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 12.03.2020, probă practică în vederea ocupării funcțiilor de specialitate artistică vacante (actori) –  Secția Păpuși  din cadrul Teatrului Municipal Baia Mare

 

Având în vedere prevederile art. 15 lit a) și art. 20 din  Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecție a dosarelor de înscriere:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. Blidar – Strat Camelia Admis  
2. Bulancea Carmen – Elena Admis  
3. Bulancea Iulian – Cristian Admis  

 

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susține proba practică în data de 12.03.2020, ora 12.00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 09.03.2020 ora 10.00.

Afișat astăzi, 06.03.2020, ora 10.00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.