Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.01.2019

Publicată la 7 ianuarie 2019

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 07.01.2019

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

Având în vedere prevederile art. 15 lit f) și g), art. 30 alin.(3) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa probei scrise:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Roman Loredana – Mihaela

41,98

Respins

2.

Bogluț Olina – Ramona – Bianca

41,65

Respins

Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 08.01.2019 ora 17,00.

Afișat astăzi, 07.01.2019, ora 17,00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site – ul Teatrului Municipal Baia Mare,

Secretar