Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14.02.2019 în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

Publicată la 15 februarie 2019

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 14.02.2019

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

Având în vedere prevederile art. 15 lit f) și g), art. 30 alin.(3) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa probei scrise:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Breban Călina Crina

13,67

Respins

2.

Kiss Delia – Carmen

42,00

Respins

3.

Rusu Simona – Raluca

63,34

Admis

4.

Mercaș Simona Claudia Florina

Absent

5.

Varga Maria

Absent

Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 18.02.2019 ora 12.20.

Afișat astăzi, 15.02.2019, ora 12.20, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site – ul Teatrului Municipal Baia Mare,