Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.02.2019

Publicată la 5 februarie 2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

la concursul organizat în data de 14.02.2019 probă scrisă

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane din cadrul Teatrului Municipal

Baia Mare

Având în vedere prevederile art. 15 lit a) și art. 20 alin.(1) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecție a dosarelor de înscriere:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Rezultatul selecției dosarelor

Observații

1.

Breban Călina – Crina

Admis

2.

Mardari Adriana

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor economice

3.

Rusu Simona – Raluca

Admis

4.

Mercaș Simona – Claudia – Florina

Admis

5.

Sas Magdalena Tecla

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor economice

6.

Varga Maria

Admis

7.

Kiss Delia- Carmen

Admis

8.

Fekete Doina- Loredana

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor economice

9.

Szigyarto Andrea

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor economice

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susține proba scrisă în data de 14.02.2019, ora 10,00 la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 06.02.2019 ora 16,00.

Afișat astăzi, 05.02.2019, ora 16,00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Secretar