Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Publicată la 20 decembrie 2018

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

la concursul organizat în data de 07.01.2019 probă scrisă

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Baia Mare

Având în vedere prevederile art. 15 lit a) și art. 20 alin.(1) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecție a dosarelor de înscriere:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Rezultatul selecției dosarelor

Observații

1.

Roman Loredana – Mihaela

Admis

2.

Bogluț Olina – Ramona – Bianca

Admis

3.

Buchman Corina – Olimpia

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor economice

4.

Danciu –Pop Diana – Marilena

Retras

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor susține proba scrisă în data de 07.01.2019, ora 9,00 la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 21.12.2018 ora 16,00.

Afișat astăzi, 20.12.2018, ora 16.00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Secretar