Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă din data de 14.02.2019 la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

Publicată la 18 februarie 2019

Rezultatul soluționării contestației

la proba scrisă din data de 14.02.2019 la concursul organizat

în vederea ocupării funcției contractuale de referent de specialitate resurse umane – Biroul juridic și resurse umane

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (2), art. 34 alin.(2) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor concurs comunică următorul rezultat:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Punctaj inițial

la probă scrisă

Punctaj după contestație la proba scrisă

Rezultatul contestației

1

Kiss Delia – Carmen

42,00

41,28

Respins

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestațiilor se poate adresa instanței de contencios administrative în condițiile legii.

Afișat astăzi, 19.02.2019, ora 14,45, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site – ul Teatrului Municipal Baia Mare,