Teatrul de păpuși – implicare în comunitate

Publicată la 26 septembrie 2019

Activitățile proiectului „Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare”, susținute de Teatrul Municipal Baia Mare

 

Momente hazlii, personaje vesele și colorate, aplauze și multe emoții. Așa am putea descrie în doar câteva cuvinte întâlnirea dintre elevii Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu Baia Mare, beneficiari ai proiectului „Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare”, și actorii Teatrului Municipal Baia Mare. Participarea la spectacolul intitulat „Clovnii în vacanță” a fost pentru cei mici o experiență importantă atât din punct de vedere social, cât și emoțional, fiind în același timp încă un pas spre incluziunea socială a copiilor din grupul țintă al proiectului.

Acțiunea organizată în parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare face parte dintr-o serie de evenimente desfășurate conform subactivității 3.4 “Organizarea trimestrială a unor activități extracurriculare de care beneficiază copiii din grupul țintă”, cu scopul de a reduce abandonul școlar în rândul copiilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Subactivitatea 3.4 se va derula pe toată durata proiectului, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, cu o frecvență trimestrială. Anual se va realiza o planificare a acestor activități extracurriculare, cu stabilirea resurselor pentru fiecare acțiune. În total vor avea loc opt acțiuni, fiecare copil din grupul țintă al proiectului participând la cel puțin o activitate extracurriculară.

Proiectul “Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare” este implementat de către Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare și Penitenciarul Baia Mare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții în comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, prin furnizarea de intervenție integrată în corespondență cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (zona: Cartier Ferneziu, inclusiv străzile Luminișului și Horea). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.