Rezultatele examenului de promovare în grade/trepte profesionale

Publicată la 4 noiembrie 2021

Rezultatele examenului de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Teatrului Municipal Baia Mare

 

Rezultatele probei scrise sau practice, după caz, a examenului de promovare în grade /trepte profesionale îmediat superioare sunt următoarele:

Nr.

crt

Nr. înregistrare dosar cadidat Punctaj probă de examen ( probă scrisă sau probă practică, după caz) Rezultat final
1 657/15.10.2021 98 Admis
2 658/15.10.2021 98 Admis
3 659/15.10.2021 97 Admis
4 660/15.10.2021 95 Admis
5 661/15.10.2021 98 Admis
6 662/15.10.2021 98 Admis
7 669/19.10.2021 97 Admis
8 670/19.10.2021 98 Admis
9 676/20.10.2021 98 Admis
10 679/21.10.2021 97 Admis
11 684/21.10.2021 98 Admis
12 680/21.10.2021 97 Admis
13 687/22.10.2021 97 Admis
14 691/25.10.2021 98 Admis
15 694/26.10.2021 97 Admis
16 697/27.10.2021 98 Admis
17 698/27.10.2021 98 Admis
18 700/28.10.2021 96 Admis
19 701/28.10.2021 94 Admis

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

În conformitate cu prevederile  art. 45 alin (6) din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin  H.G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele examenului de promovare se afișează astăzi, 04.11.2021, ora 12,00 la avizierul de la sediul Teatrului Municipal Baia Mare și pe site-ul instituției.

Secretarul comisiei

 

Rezultatele examenului de promovare în grade
DESCARCĂ FIȘIER